Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2022 - 1. díl
Učebnice Účetnictví 2022 - 1. díl

ISBN: 978-80-88221-62-3

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. 

190 Kč

Učebnice Účetnictví 2022 - 2. díl
Učebnice Účetnictví 2022 - 2. díl

ISBN: 978-80-88221-63-0

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

190 Kč

Učebnice Účetnictví 2022 - 3. díl
Učebnice Účetnictví 2022 - 3. díl

ISBN: 978-80-88221-64-7

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

190 Kč

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2022 - 1. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2022 - 1. díl

ISBN: 978-80-88221-65-4

Pracovní sešit k učebnici Účetnictví - 1. díl. Každá kapitola obsahuje úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

160 Kč

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2022 - 2. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2022 - 2. díl

ISBN: 978-80-88221-66-1

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví - 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

160 Kč

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2022
Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2022

ISBN: 978-80-88221-67-8

Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady, který lze zpracovat jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví.

160 Kč

Maturitní okruhy z účetnictví 2022
Maturitní okruhy z účetnictví 2022

ISBN: 978-80-88221-60-9

Publikace obsahuje 25 okruhů shrnujících středoškolské učivo z účetnictví. První část obsahuje témata, druhá část obsahuje příklady účtování k vybraným okruhům.

190 Kč

Daně 2022 - výklad a praktické příklady
Daně 2022 - výklad a praktické příklady

ISBN: 978-80-88221-61-6

Publikace je určena posluchačům vysokých škol s ekonomickým zaměřením, ale mohou ji využívat také studenti na obchodních akademiích a studenti ekonomických oborů na středních odborných školách a vyšších odborných školách.

200 Kč

Základy účetnictví a daňová evidence 2021
Základy účetnictví a daňová evidence 2021

ISBN: 978-80-88221-49-4

Učebnice je určena pro studenty středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání. Seznamuje je s různými způsoby evidence podnikatelské činosti.

210 Kč

Základy účetnictví – pracovní sešit
Základy účetnictví – pracovní sešit

ISBN: 978-80-88221-59-3

Publikace navazuje na učebnici Základy účetnictví a daňová evidence a doplňuje ji.

160 Kč

Finanční účetnictví podnikatelských subjektů
Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

ISBN: 978-80-88221-68-5

Učebnice navazuje na publikaci Základy účetnictví a Daňová evidence a opět je zejména určena pro školy, které mají nižší hodinovou dotaci na výuku účetnictví, resp. neprobírají jednotlivé tématické celky do takových podrobností.

230 Kč

E-learningové kurzy

účetnictví a daní

E-learning Základy podvojného účetnictví
E-learning Základy podvojného účetnictví

ISBN:

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit účetnictví, resp. zdokonalit svoje teoretické i praktické znalosti v oblasti účtování. Kurz je vhodný pro studenty středních a vysokých škol, aby na konkrétních příkladech správně pochopili podstatu účtování a dále pro začínající účetní a podnikatele.

2400 Kč

E-learning Finanční účetnictví
E-learning Finanční účetnictví

ISBN:

Kurz navazuje na kurz Základy podvojného účetnictví a dále jej rozšiřuje. Je určen všem, kteří již ovládají základy účetnictví a potřebují si rozšířit své vědomosti o náročnější účetní operace.

2400 Kč

E-learning Daňová evidence
E-learning Daňová evidence

ISBN:

Kurz je určen všem (studentům i podnikatelům), kteří se chtějí zorientovat v daňové evidenci, umět správně evidovat příjmy a výdaje a stanovit nejvýhodnější základ daně z příjmů. Dále se zde naučí základní zákonitosti o dani z přidané hodnoty. A to všechno je vysvětleno na příkladech z praxe.

900 Kč