Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2023 - 1. díl
Učebnice Účetnictví 2023 - 1. díl

ISBN: 978-80-88221-77-7

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti se zde seznamují se základy daňové evidence a podvojného účetnictví.

200 Kč

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 1. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 1. díl

ISBN: 978-80-88221-80-7

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k Učebnici účetnictví 1. díl, tzn. ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

170 Kč

Učebnice Účetnictví 2023 - 2. díl
Učebnice Účetnictví 2023 - 2. díl

ISBN: 978-80-88221-78-4

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Navazuje na učebnici Účetnictví 1.díl, kde se studenti seznámili se základy podvojného účetnictví.

200 Kč

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 2. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 2. díl

ISBN: 978-80-88221-81-4

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví - 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

170 Kč

Učebnice Účetnictví 2023 - 3. díl
Učebnice Účetnictví 2023 - 3. díl

ISBN: 978-80-88221-79-1

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

200 Kč

Základy účetnictví - pracovní sešit
Základy účetnictví - pracovní sešit

ISBN: 978-80-88221-85-2

Pracovní sešit doplňuje učebnici Základy účetnictví a daňová evidence a slouží k procvičování učiva.

160 Kč

Maturitní okruhy z účetnictví 2023
Maturitní okruhy z účetnictví 2023

ISBN: 978-80-88221-75-3

Jedná se o publikaci, která obsahuje 25 okruhů shrnujících
středoškolské učivo z účetnictví a slouží zejména
k zopakování učiva k maturitní zkoušce.

200 Kč

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2023
Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2023

ISBN: 978-80-88221-82-1

Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady, který lze zpracovat jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví.

170 Kč

Základy účetnictví a daňová evidence 2023
Základy účetnictví a daňová evidence 2023

ISBN: 978-80-88221-83-8

Učebnice je určena především pro studenty středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání. Seznamuje je s různými způsoby evidence podnikatelské činnosti. Učebnice je plnobarevná s celou řadou fotografií dokumentující jednotlivé příklady.

230 Kč

Finanční účetnictví podnikatelských subjektů
Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

ISBN: 978-80-88221-84-5

Učebnice je určena především pro studenty středních škol
s ekonomickým zaměřením. Způsobem zpracování
navazuje na učebnici Základy účetnictví a daňová
evidence, tzn. učebnice je plnobarevná s celou řadou
fotografií dokumentující jednotlivé příklady.

240 Kč

Finanční účetnictví - pracovní sešit
Finanční účetnictví - pracovní sešit

ISBN: 978-80-88221-74-6

Pracovní sešit je obsahově propojen s učebnicí Finanční
účetnictví pro podnikatelské subjekty. Je rozdělen do
sedmi kapitol, kdy každá kapitola je věnována určité
agendě (například krátkodobý finanční majetek, zásoby,
zúčtovací vztahy apod.).

180 Kč

Účtování v s.r.o. - pracovní sešit
Účtování v s.r.o. - pracovní sešit

ISBN: 978-80-88221-73-9

Pracovní sešit je vhodným doplňkem zejména k Učebnici účetnictví 3. díl.

180 Kč

Daňová evidence 2023 - praktický průvodce
Daňová evidence 2023 - praktický průvodce

ISBN: 978-80-88221-73-9

Učebnice je určena studentům obchodních akademií a středních
odborných škol s ekonomickým zaměřením. Obsahuje
srozumitelný výklad většiny oblastí, se kterými se studenti
v praxi při vedení daňové evidence můžou setkat.

200 Kč

Daňová evidence 2023 - pracovní sešit
Daňová evidence 2023 - pracovní sešit

ISBN: 978-80-88221-76-0

Pracovní sešit je vhodným doplňkem k výkladové učebnici
P. Štohl: Základy účetnictví a daňová evidence, resp. k publikaci
Daňová evidence – výklad a praktické příklady.

60 Kč

Daně 2022 - výklad a praktické příklady
Daně 2022 - výklad a praktické příklady

ISBN: 978-80-88221-61-6

Publikace je určena studentům středních a vysokých škol
s ekonomickým zaměřením. Zahrnuje výklad zaměřený na daň
z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a daň
z přidané hodnoty.

200 Kč

Daně 2024 - výklad a praktické příklady
Daně 2024 - výklad a praktické příklady

ISBN: 978-80-88221-90-6

Publikace je určena studentům středních a vysokých škol
s ekonomickým zaměřením. Zahrnuje výklad zaměřený na daň
z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a daň
z přidané hodnoty.

V tisku

250 Kč

E-learningové kurzy

účetnictví a daní

E-learning Základy podvojného účetnictví
E-learning Základy podvojného účetnictví

ISBN:

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit účetnictví, resp. zdokonalit svoje teoretické i praktické znalosti v oblasti účtování. Kurz je vhodný pro studenty středních a vysokých škol, aby na konkrétních příkladech správně pochopili podstatu účtování a dále pro začínající účetní a podnikatele.

2400 Kč

E-learning Finanční účetnictví
E-learning Finanční účetnictví

ISBN:

Kurz navazuje na kurz Základy podvojného účetnictví a dále jej rozšiřuje. Je určen všem, kteří již ovládají základy účetnictví a potřebují si rozšířit své vědomosti o náročnější účetní operace.

2400 Kč

E-learning Daňová evidence
E-learning Daňová evidence

ISBN:

Kurz je určen všem (studentům i podnikatelům), kteří se chtějí zorientovat v daňové evidenci, umět správně evidovat příjmy a výdaje a stanovit nejvýhodnější základ daně z příjmů. Dále se zde naučí základní zákonitosti o dani z přidané hodnoty. A to všechno je vysvětleno na příkladech z praxe.

900 Kč

E-sbírka 1
E-sbírka 1

ISBN:

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 1. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky). Kromě toho jsou vybraných kapitol další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

600 Kč

E-sbírka 2
E-sbírka 2

ISBN:

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 2. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování. Kromě toho jsou vybraných kapitol další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

600 Kč

E-pracovní sešit
E-pracovní sešit

ISBN:

Je doplňkem k tištěnému pracovnímu sešitu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky).

Kromě toho jsou ve vybraných kapitolách další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

600 Kč