Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2023 - 1. díl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti se zde seznamují se základy daňové evidence a podvojného účetnictví.

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 1. díl

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k Učebnici účetnictví 1. díl, tzn. ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Učebnice Účetnictví 2023 - 2. díl

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Navazuje na učebnici Účetnictví 1.díl, kde se studenti seznámili se základy podvojného účetnictví.

Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 2. díl

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví - 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Učebnice Účetnictví 2023 - 3. díl

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2023

Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady, který lze zpracovat jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví.

Základy účetnictví a daňová evidence 2023

Učebnice je určena především pro studenty středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání. Seznamuje je s různými způsoby evidence podnikatelské činnosti. Učebnice je plnobarevná s celou řadou fotografií dokumentující jednotlivé příklady.

Základy účetnictví - pracovní sešit

Pracovní sešit doplňuje učebnici Základy účetnictví a daňová evidence a slouží k procvičování učiva.

Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

Učebnice je určena především pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením. Způsobem zpracování navazuje na učebnici Základy účetnictví a daňová evidence, tzn. učebnice je plnobarevná s celou řadou fotografií dokumentující jednotlivé příklady.

Finanční účetnictví - pracovní sešit

Pracovní sešit je obsahově propojen s učebnicí Finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty. Je rozdělen do sedmi kapitol, kdy každá kapitola je věnována určité agendě (například krátkodobý finanční majetek, zásoby, zúčtovací vztahy apod.).

Maturitní okruhy z účetnictví 2024

Jedná se o publikaci, která obsahuje 25 okruhů shrnujících středoškolské učivo z účetnictví a slouží zejména k zopakování učiva k maturitní zkoušce.

Účtování v s.r.o. - pracovní sešit

Pracovní sešit je vhodným doplňkem zejména k Učebnici účetnictví 3. díl.

Daňová evidence 2023 - praktický průvodce

Učebnice je určena studentům obchodních akademií a středních odborných škol s ekonomickým zaměřením. Obsahuje srozumitelný výklad většiny oblastí, se kterými se studenti v praxi při vedení daňové evidence můžou setkat.

Daňová evidence 2023 - pracovní sešit

Pracovní sešit je vhodným doplňkem k výkladové učebnici P. Štohl: Základy účetnictví a daňová evidence, resp. k publikaci Daňová evidence – výklad a praktické příklady.

Daně 2024 - praktický průvodce daněmi

Publikace je určena studentům středních a vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Zahrnuje výklad zaměřený na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty.

E-learningové kurzy

účetnictví a daní

E-learning Základy podvojného účetnictví

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit účetnictví, resp. zdokonalit svoje teoretické i praktické znalosti v oblasti účtování. Kurz je vhodný pro studenty středních a vysokých škol, aby na konkrétních příkladech správně pochopili podstatu účtování a dále pro začínající účetní a podnikatele.

E-learning Finanční účetnictví

Kurz navazuje na kurz Základy podvojného účetnictví a dále jej rozšiřuje. Je určen všem, kteří již ovládají základy účetnictví a potřebují si rozšířit své vědomosti o náročnější účetní operace.

E-learning Daňová evidence

Kurz je určen všem (studentům i podnikatelům), kteří se chtějí zorientovat v daňové evidenci, umět správně evidovat příjmy a výdaje a stanovit nejvýhodnější základ daně z příjmů. Dále se zde naučí základní zákonitosti o dani z přidané hodnoty. A to všechno je vysvětleno na příkladech z praxe.

E-sbírka 1

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 1. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky). Kromě toho jsou vybraných kapitol další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

E-sbírka 2

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 2. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování. Kromě toho jsou vybraných kapitol další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

E-pracovní sešit

Je doplňkem k tištěnému pracovnímu sešitu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky).

Kromě toho jsou ve vybraných kapitolách další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.