Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

E-sbírka 1
E-sbírka 1

Je doplňkem k tištěné sbírce příkladů 1. díl, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky). Kromě toho jsou vybraných kapitol další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

Položka Cena  
E-sbírka 1 600,- Do košíku