Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Základy účetnictví a daňová evidence 2021
Základy účetnictví a daňová evidence 2021

ISBN:978-80-88221-49-4

Učebnice je určena pro studenty středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání. Seznamuje je s různými způsoby evidence podnikatelské činosti.

Cílem učebnice je vysvětlit vedení daňové evidence a účetnictví pokud možno co nejjednodušším způsobem, ale na druhé straně tak, aby studenti správně pochopili podstatu dané problematily. Důležité věci jsou při výkladu a příkladech často opakovány, aby si studenti uvědomili jejich význam.

Níže uvádíme recenzní posudek na tuto učebnici, který byl vypracován MŠMT pro účely udělení schvalovací doložky:
Učebnice je zpracována velmi dobře po obsahové i grafické stránce. Problematika základů účetnictví i daňové evidence je vysvětlena velmi dobře a srozumitelně. Mnoho příkladů, které učebnice obsahuje, umožňuje žákovi si vysvětlenou problematiku procvičit a ujistit se, že ji chápe správně. Učebnice je velmi atraktivně zpracovaná i po vizuální stránce (i díky barevnému odlišení jednotlivých kapitol a zvýraznění důležitých pojmů).

Při objednávce 15 a více kusů učebnice získáváte speciální nabídku na nákup E-learningových kurzů.


Ukázky z učebnice

  Vyprodáno

Cena 210,-