Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Základy účetnictví a daňová evidence 2023
Základy účetnictví a daňová evidence 2023

ISBN:978-80-88221-83-8

Učebnice je určena především pro studenty středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání. Seznamuje je s různými způsoby evidence podnikatelské činnosti. Učebnice je plnobarevná s celou řadou fotografií dokumentující jednotlivé příklady.

Cílem učebnice je vysvětlit vedení daňové evidence a účetnictví pokud možno co nejjednodušším způsobem, ale na druhé straně tak, aby studenti správně pochopili podstatu dané problematiky. Důležité věci jsou při výkladu a příkladech často opakovány, aby si studenti uvědomili jejich význam. Výklad je doplněn řadou schémat účtování, řešených příkladů a procvičovacích úloh. Pro lepší představu studentů, čeho se příslušné učivo týká, jsou v rámci jednotlivých úloh a příkladů řešeny konkrétní situace, které mohou v účetnictví podnikatelů nastat.

U vybraných kapitol jsou QR kódy s odkazem na videa z cyklu „Podnikáme s Pavlem a Veronikou“.


Ukázky z učebnice