Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Základy účetnictví - pracovní sešit
Základy účetnictví - pracovní sešit

ISBN:978-80-88221-85-2

Pracovní sešit doplňuje učebnici Základy účetnictví a daňová evidence a slouží k procvičování učiva. Jednotlivé kapitoly obsahují nejprve procvičování teorie pomocí testových otázek a poté následují úlohy na zaúčtování účetních případů. V první části sešitu je zadání jednotlivých úloh a ve druhé části je uvedeno jejich řešení. Publikaci je tedy možné využít nejen k procvičování učiva se studenty ve škole, ale také k samostatnému opakování.

Pracovní sešit je zpracován tak, aby studenti mohli řešení jednotlivých úloh vypracovávat přímo do něj.


Ukázky z učebnice