Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2023 - 3. díl
Učebnice Účetnictví 2023 - 3. díl

ISBN:978-80-88221-79-1

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

Úvodní část je věnována účetní uzávěrce a závěrce. Obsahuje účetní případy předcházející uzavření účetních knih (inventarizace, uzávěrkové operace, kontrolní vazby mezi jednotlivými účty), sestavování účetních výkazů včetně přehledu o peněžních tocích. Důraz je kladen také na to, aby studenti porozuměli informacím uvedeným v účetních výkazech, tj. uměli je správně vyhodnotit.

Další část je věnována účtování v jednotlivých právních formách, tj. podnikající fyzické osoby, obchodních společností apod. Na závěr učebnice je zařazena kapitola týkající se základů manažerského účetnictví.

U vybraných kapitol jsou QR kódy s odkazem na videa z cyklu „Podnikáme s Pavlem a Veronikou“, například videa „Výpočet základu daně a daňové povinnosti“, „Účetní výkazy“ a další.


Ukázky z učebnice