Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2023 - 2. díl
Učebnice Účetnictví 2023 - 2. díl

ISBN:978-80-88221-78-4

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Navazuje na učebnici Účetnictví 1.díl, kde se studenti seznámili se základy podvojného účetnictví.

V učebnici je vysvětleno účtování jednotlivých podnikových agend podrobněji. Studenti získají znalosti ze všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují. Výklad je doplněn řadou řešených příkladů, které slouží k snadnějšímu pochopení dané problematiky. Stejně jako v prvním díle jsou v učebnici zařazeny úlohy k procvičování.

U vybraných kapitol jsou QR kódy s odkazem na videa z cyklu „Podnikáme s Pavlem a Veronikou“, například videa „Účtování záloh u plátce DH a neplátce DPH“, „Časové rozlišení nákladů a výnosů“ aj.


Ukázky z učebnice