Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2023 - 1. díl
Učebnice Účetnictví 2023 - 1. díl

ISBN:978-80-88221-77-7

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti se zde seznamují se základy daňové evidence a podvojného účetnictví.

V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a princip podvojného účetnictví. Důraz je kladen na pochopení podstaty účetnictví, zaznamenání důsledků jednotlivých hospodářských operací na rozvahu a výsledek hospodaření. Na tyto základy navazuje základní účtování jednotlivých podnikových agend. Výklad je doplněnou řadou schémat účtování a řešenými příklady, které slouží k snadnějšímu pochopení problematiky a samozřejmě také úlohami k procvičování učiva.

U vybraných kapitol jsou QR kódy s odkazem na videa z cyklu „Podnikáme s Pavlem a Veronikou“, například videa „DPH v kostce“, „Účtování výrobků“, „Náklady a výnosy“ apod.


Ukázky z učebnice