Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Finanční účetnictví podnikatelských subjektů
Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

ISBN:978-80-88221-84-5

Učebnice je určena především pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením. Způsobem zpracování navazuje na učebnici Základy účetnictví a daňová evidence, tzn. učebnice je plnobarevná s celou řadou fotografií dokumentující jednotlivé příklady.

Obsah učebnice je obdobný jako v Učebnici účetnictví 2. díl (pro střední školy a veřejnost). Na rozdíl od této učebnice je zde jednak zařazeno větší množství konkrétních příkladů pro lepší pochopení situace a jednak některé složitější části vypuštěny nebo alespoň omezeny. Například výrazně zjednodušena je část týkající se cenných papírů, kapitálových účtů, rezerv apod.

U vybraných kapitol jsou QR kódy s odkazem na videa z cyklu „Podnikáme s Pavlem a Veronikou“.


Ukázky z učebnice