Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Finanční účetnictví - pracovní sešit
Finanční účetnictví - pracovní sešit

ISBN:978-80-88221-74-6

Pracovní sešit je obsahově propojen s učebnicí Finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty. Je rozdělen do sedmi kapitol, kdy každá kapitola je věnována určité agendě (například krátkodobý finanční majetek, zásoby, zúčtovací vztahy apod.). Na úvod každé kapitoly je opakování teorie pomocí testových otázek a následuje účtování účetních případů příslušné agendy. Ve druhé části pracovního sešitu je uvedeno řešení úloh.

Pracovní sešit je zpracován tak, aby studenti mohli řešení jednotlivých úloh vypracovávat přímo do něj.


Ukázky z učebnice