Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

E-pracovní sešit
E-pracovní sešit

Je doplňkem k tištěnému pracovnímu sešitu ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, kdy příslušné učivo studenti mohou procvičovat on-line způsobem, tj. interaktivně, kdy budou mít okamžitý přehled o správnosti svého postupu. Základním typem úloh v e-sbírce jsou úlohy na účtování (lze zvolit variantu účtování do deníku nebo variantu účtování na téčka s dopadem do rozvahy a výsledovky).

Kromě toho jsou ve vybraných kapitolách další typy procvičovacích úloh, například na přiřazování správných odpovědí k sadě pojmů apod.

Položka Cena  
E-pracovní sešit 600,- Do košíku