Základy účetnictví – pracovní sešit
Základy účetnictví – pracovní sešit

ISBN:978-80-88221-59-3

V první části je zadání jednotlivých úloh a ve druhé části je uvedeno řešení. Je tedy možné tuto publikaci využít nejen k procvičování učiva se studenty ve škole, ale také je možné ji využít k procvičování učiva těmi, kteří se účetnictví učí sami.

Publikace navazuje na učebnici Základy účetnictví a daňová evidence a doplňuje ji.

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány v následující struktuře:

  1. Na úvod je zařazeno procvičování teorie pomocí testových otázek.
  2. Poté následují úlohy na zaúčtování účetních případů. Úvodní úlohy jsou zpracovány tak, aby je student uměl nejen zaúčtovat, ale také aby pochopil vliv příslušných hospodářských operací na rozvahu a výsledek hospodaření.
  3. Na konci kapitoly je zařazena souhrnná úloha, kdy jsou jednotlivé účetní případy voleny tak, aby postihly zejména situace, které se mohou objevovat v praxi drobných podnikatelů.

Ukázky z učebnice

   

Cena 160,-

Počet kusů Do košíku