Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2022 - 3. díl
Učebnice Účetnictví 2022 - 3. díl

ISBN:978-80-88221-64-7

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

Úvodní část je věnována účetní závěrce, a to zejména sestavování účetních výkazů včetně přehledu o peněžních tocích. Důraz je kladen také na to, aby studenti porozuměli informacím uvedeným v účetních výkazech, tj. uměli je správně vyhodnotit.

Další část je věnována účtování v jednotlivých právních formách, tj. podnikající fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

V učebnici je také zařazena kapitola týkající se manažerského účetnictví, kde jsou vysvětleny jeho jednotlivé složky, tj. zejména rozpočetnictví a kalkulace.

Při objednávce 15 a více kusů učebnice získáváte speciální nabídku na nákup E-learningových kurzů.


Ukázky z učebnice

  Vyprodáno

Cena 190,-