Učebnice účetnictví a daní

pro střední školy a veřejnost

Učebnice Účetnictví 2022 - 1. díl
Učebnice Účetnictví 2022 - 1. díl

ISBN:978-80-88221-62-3

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti se zde seznamují se základy daňové evidence a podvojného účetnictví.

V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a princip podvojného účetnictví. Důraz je kladen na pochopení podstaty podvojného účetnictví, zaznamenání důsledků jednotlivých hospodářských operací na rozvahu a výsledek hospodaření.

Na tyto základy navazuje základní účtování jednotlivých podnikových agend týkající se zejména krátkodobého finančního majetku, zásob, dlouhodobého majetku a zaměstnanců. Výklad je doplněnou řadou schémat účtování a řešenými příklady, které obsahují účetní případy z běžné praxe účetního pracovníka a slouží k snadnějšímu pochopení problematiky. Na závěr jednotlivých kapitol jsou zařazeny úlohy k procvičování, na nichž si studenti mohou ověřit, zda příslušnou problematiku zvládli.

Při objednávce 15 a více kusů učebnice získáváte speciální nabídku na nákup E-learningových kurzů.


Ukázky z učebnice

  Vyprodáno

Cena 190,-