Základy účetnictví - pracovní sešit 2020

Základy účetnictví - pracovní sešit 2020

ISBN 978-80-7610-004-6

Počet stran 128

Rok vydání 2020

Pracovní sešity jsou vhodným doplňkem k výkladovým učebnicím účetnictví.

Na úvod je vždy uvedena stručná rekapitulace učiva. Na ni potom navazují účetní předkontace hospodářských operací, které se v dané oblasti mohou objevit. Poté následují TESTOVÉ OTÁZKY, které ověřují zvládnutí teoretické části dané problematiky a PŘÍKLADY na zaúčtování hospodářských operací příslušné agendy..

Správnost řešení testových otázek a účetních příkladů si studenti mohou zkontrolovat ve druhé části pracovního sešitu.


Ukázky z publikace


 

Cena 150 ,- Kč

Počet kusů