Účetní a daňová specifika s.r.o. 2015

Účetní a daňová specifika s.r.o. 2015

ISBN 978-80-87314-69-2

Počet stran 123

Rok vydání 2015

Publikace obsahuje výklad a příklady situací, které se mohou vyskytovat ve společnostech s ručením omezeným. Řešení příkladů je uvedeno jak z pohledu účetního, tak daňového. Jedná se například o

  • Založení a vznik společnosti s.r.o.
  • Odměňování jednatelů a společníků
  • Půjčky do společnosti od společníků a jiných osob
  • Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti apod.

Je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2015, tzn. reaguje například na změny v oblasti uzavírání smluv s jednateli, možnosti bezúročných půjček ze společnosti apod.

Je určena pro studenty vysokých škol ekonomického zaměření a také pro odbornou veřejnost.


Ukázky kapitol


 

Cena 150 ,- Kč

Počet kusů