Učebnice Účetnictví 2022 - 3. díl

Učebnice Účetnictví 2022 - 3. díl

ISBN 978-80-88221-64-7

Počet stran 172

Rok vydání 2022

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

Úvodní část je věnována účetní závěrce, a to zejména sestavování účetních výkazů včetně přehledu o peněžních tocích. Důraz je kladen také na to, aby studenti porozuměli informacím uvedeným v účetních výkazech, tj. uměli je správně vyhodnotit.

Další část je věnována účtování v jednotlivých právních formách, tj. podnikající fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

V učebnici je také zařazena kapitola týkající se manažerského účetnictví, kde jsou vysvětleny jeho jednotlivé složky, tj. zejména rozpočetnictví a kalkulace.

Učebnice bude skladem v průběhu srpna 2022.

Ukázky z učebnice


 

Cena 190 ,- Kč

Počet kusů