Učebnice Účetnictví 2019 - 3. díl

Učebnice Účetnictví 2019 - 3. díl

ISBN 978-80-88221-27-2

Počet stran 172

Rok vydání 2019

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví.

Z obsahu učebnice vybíráme:

  • Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické evidence, tak formou samostatného účetního okruhu).
  • Účetní závěrka (postup při zpracování účetní uzávěrky a závěrky, sestavení účetních výkazů, přehled o peněžních tocích - cash flow).
  • Finanční analýza a její využití v praxi.
  • Účtování v různých právních formách.
  • Souvislý opakovací příklad, který je rozdělen na dílčí témata tak, aby jej bylo možno použít k opakování jednotlivých maturitních okruhů.

Ukázky z publikace


 

Cena 140 ,- Kč

Počet kusů