Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

ISBN 978-80-88221-68-5

Počet stran 160

Rok vydání 2022

Učebnice navazuje na publikaci Základy účetnictví a Daňová evidence a opět je zejména určena pro školy, které mají nižší hodinovou dotaci na výuku účetnictví, resp. neprobírají jednotlivé tématické celky do takových podrobností.

Obsahově má tato učebnice obdobnou strukturu jako učebnice ÚČETNICTVÍ 2. díl (pro střední školy a veřejnost), ale některé složitější části jsou zde vypuštěny nebo výrazně omezeny.

Zjednodušena je například část týkající se cenných papírů, rezerv, finančního leasingu, účetní uzávěrky apod. Pro lepší názornost je uprostřed Zpravodaje zařazena ukázka zpracování z kapitoly Krátkodobý finanční majetek.

Učebnice bude skladem v průběhu srpna 2022.

Ukázky z učebnice


 

Cena 230 ,- Kč

Počet kusů